A CRM alapvető fogalmainak magyarázata ABC sorrendben


A crm alapvető fogalmainak magyarázata

Account: ügyfél, akivel a vállalat kapcsolatban áll. Az ügyféladatok olyan információkat tartalmaznak, mint az ügyfél neve és címe, de hozzárendelhetünk egyéb adatokat is az „alkalomra” és a „kontaktra” vonatkozóan.

Case: eset. Minden lezárult alkalmat esetnek hívunk, amely tartalmazza az ügyféllel kapcsolatos eljárások összességét.

Campaign: kampány, az eladást segítő marketingtevékenység. Koncentrálhat információgyűjtésre vagy információk szolgáltatására.

Contact: kontakt, kapcsolattartó személy. Az a személy, akivel a vállalat kapcsolatban áll az ügyfélkiszolgálás során.

CRM (Customer Relationship Management): ügyfélkapcsolat-kezelés. Azon eljárások összessége, amelyeket egy cég folytat meglévő ügyfeleinek megtartása vagy újak megkeresése érdekében.

Lead: alkalomtól független üzleti lehetőség. Üzleti lehetőségnek számít a beérkező egyéni vagy vállalati megkeresés.

Lead to Cash process: az üzlet megvalósulása. Az a folyamat, amely során egy üzleti lehetőség alapján valódi bevételre tesz szert a vállalat.

Module: modul; a CRM rendszer funkcionalitásában eltérő interaktív felülete. A modulok rekordokat tartalmaznak. A három leggyakoribb modul: „ügyfél”, „kontakt” és „alkalom”.

Opportunity: alkalom. Potenciális bevételi lehetőség, amely új vagy már meglévő ügyfélhez kapcsolódik.

Probability: valószínűség. Minél később tart egy üzleti lehetőség az értékesítés folyamatában, annál valószínűbb, hogy maga az értékesítés be is következik. Ez a valószínűség százalékban megadható adat.

Record: rekord; bejegyzés a CRM rendszeren belül.

Report: riport. Olyan kimutatás, amely egy vállalat múltbeli értékesítéseit, marketing- és támogató tevékenységeit összesíti. A riportok alapján előrejelzések készíthetők mind a vállalatra, mind ügyfeleire nézve.

Sales funnel: az úgynevezett értékesítési tölcsér, amely magába foglalja egy vállalat aktuális lehetőségeit. A tölcsér alján a kevéssé valószínű értékesítések állnak, míg a tetején a nagyon valószínűek.

Sales opportunity: üzleti alkalom.

Sales pipe line: az üzleti lehetőségek összessége.

Sales stage: értékesítési fázis. Mire az üzleti lehetőség megtérül, több, egymásra épülő értékesítési fázison kell keresztülmennie. A CRM rendszerek előre beállított fázisokkal dolgoznak, ugyanakkor azok személyre és ügyfélre szabhatóak.